Categorie: Draaiorgels

Over wat een Jazzke is

ACCORDEOJAZZ_ROBO_002

Toen Björn van Hove en ikzelf in opdracht de Fanteyfare recent het stadsarchief in Sint-Niklaas indoken op zoek naar bruikbaar materiaal over danstradities, stootten we onverwachts op pakken lijsten met caféinstrumenten.

Blijkbaar werd op mechanische caféinstrumenten een aparte belasting geheven tijdens de jaren van het interbellum. Het feyne aan die lijstjes is dat ze natuurlijk een gedroomd en systematisch overzicht bieden van in welke cafés tijdens die jaren tingeltangels, draaiorgels en pick-ups stonden. Je kunt aan de hand van deze lijstjes de opkomst van de radio volgen en dergelijke meer.

Eén type instrument intrigeerde ons van bij het begin. Het werd in de lijsten gewoon “Jazz” genoemd. De term duikt voor het eerst op vanaf het jaar 1931. Dat het dus niet om een jazzcombo met muzikanten ging, was meteen duidelijk. De taks gold immers alleen op mechanische muziekinstrumenten. In gedachten doemde het beeld van het Decaporgel in Café Beveren in Antwerpen op als ultiem beeld.

Tot een kenner als Björn Isebaert me erop wees dat dergelijke instrumenten pas na de tweede wereldoorlog werden vervaardigd. Björn Isebaert gaf vervolgens een gouden tip. Of het niet zou kunnen dat het ging om zo’n jazz-automaat zoals die tijdens de jaren ’30 in vooral Frankrijk populair waren. Hij stuurde me een link door naar een prachtig gedocumenteeerde website van de Franse verzamelaar Michel Nallino en deed vervolgens een suggestie ivm een lokale bouwer. Gentenaar Pierre Eich zou zich in die jaren een internationale reputatie bijeen hebben gebouwd met superieure jazz-automaten. Op youtube kun je trouwens een paar andere instrumenten en arrangementen van zijn hand beluisteren. Ze klinken alvast indrukwekkend.

Interessant is nog even na te denken over wat de term jazz in muzikaal opzicht dekte tijdens het interbellum in Vlaanderen. Dat het niet om onversneden Amerikaanse muziek ging, was ons al eerder duidelijk. Mensen als Albert Michiels investeerden hun leven om de geschiedenis van de vroege Belgische jazz boven te spitten en zij toonden zwart op wit aan dat Jazz vaak een heel breed spectrum besloeg in die jaren.

PLAYLIST_JAZZKE

ACCORDEOJAZZ_PUB

Het één en ander werd ons ook duidelijk toen ik, opnieuw voor de Fanteyfare in het archief van Koninklijke Harmonie Sinte-Cécilia te Sint-Amands aan de Schelde, een reeks partituurboekjes aantrof onder de titel: Jazzmuziek. Inhoud: Polka, Foxtrot, Wals, Trag Fox, enz.

Dansmuziek kortom. Jazzmuziek stond in die context gelijk aan lichte muziek, amusement, entertainment. Dat blijkt trouwens ook uit de speellijstjes van jazzkes die Michel Nallino terugvond aan de binnenkant van zijn instrumenten. De twee Franse stukken komen van Nallino’s website, het archiefbeeld maakte ik zelf en mag van het Stadsarchief Sint-Niklaas worden gebruikt voor deze blog.

Sint_cecilia_sint_amands_Zg_Jazzmuziek_ca_1940_SAX_Ténor_001_xt

SASN_2423_Belasting_Zanghuizen_1925_1940_037_rs_xt

Beeldgebruik:

– Website Michel Nallino
– Stadsarchief Sint-Niklaas
– Harmonie Sinte-Cecilia Sint-Amands (aan de Schelde)

Dancing Het Wilgenhof en de allerlaatste Mortier

Dancing_Wilgenhof_Achel_002_rs2

Enige tijd geleden verklaarde ik de jacht op oude danszaaltjes in Vlaanderen voor geopend. Met open visier trok ik ten strijde, surfte het internet plat en viel zodanig veel mensen lastig met mijn vragen, dat de gevolgen niet uit konden blijven. Allereerst verschenen er een reeks artikels in het Dans.Magazine, waarin ik per Vlaamse provincie een danszaaltje onder de aandacht bracht. Vervolgens nam ik contact op met het VIOE om te vragen of zij niet geïnteresseerd waren in een samenwerking.

En zie: het wonder geschiedde. En ook daarna hield het niet op. Volkskunde Vlaanderen vond mijn onderzoeksthema zowaar verwant aan hun project Redt het Volkscafé! en voegde zowaar een mogelijkheid toe om ook feest- en danszalen op te snorren. Waarvoor dank. Allemaal!

Maar het beste moest nog komen. Mijn vriend Luc Indesteege organisator van Boombal Herk-de-Stad en net zoals ik reeds jaren ijverig en onbaatzuchtig in de weer om de volkskunde in Vlaanderen de 21ste eeuw binnen te leiden, bood aan mij een handje te helpen om in het lastig verkenbare Limburg toch ten minste één interessante danszaal te vinden. Hij ging zowaar zo ver een oproep te laten lanceren in ’t Belang van Limburg, waarvoor opnieuw dank. Wat vervolgens leidde tot… het vinden van één danszaal.

Wij daar naar toe, dat kunt u wel geloven! En wat zag ons lodderig oog? Wonder boven wonder bleek Dancing Het Wilgenhof, naast een vrijwel intakt 50-ties interieur, ook nog eens een pracht van een Mortier Orgel in bijna originele staat te huisvesten! Björn Isebaert van Mechamusica en ikzelf waren het delirium nabij. Geniet alvast onze reiskiekjes…

ACHEL_DANCING_WILGENHOF_016_rs2

ACHEL_DANCING_WILGENHOF_017_rs2

ACHEL_DANCING_WILGENHOF_012_rs2

ACHEL_DANCING_WILGENHOF_001_rs2

Draaiorgels en danscultuur

Mortier_Dansorgel

In dit blogbericht wil ik jullie aandacht vestigen op de interessante website van de vereniging van verzamelaars van mechanische muziekinstrumenten Mechamusica. Dat draaiorgels vele met dansmuziek te doen hebben staat buiten kijf. Veel mensen associëren draaiorgels met straatmuziek. Ze kennen de straatorgels zoals ze vandaag in Nederland nog steeds de dienst uitmaken en waar ze tot UNESCO – werelderfgoed zijn verheven. Wat weinigen echter weten is dat draaiorgels eigenlijk vooral in Frankrijk en België werden gebouwd en dat ze pas nadat de grote mode over was, ze aan Nederlanders werden verkocht. Helaas voor ons, hadden de Nederlanders rapper door dat draaiorgels vaak pareltjes van volkscultuur zijn die je moet redden van de teloorgang. Het nationaal museum voor mechanische muzieksintrumenten, Van Speelklok tot Pierement, bestaat als instelling al sinds 1956 en draaide tot 1970 letterlijk volledig op vrijwilligers. Hier in Vlaanderen moesten recent nog talloze verzamelaars en passionés de administratie cultuur overtuigen van het nut van de aankoop van de Ghijssels collectie. Die… ondertussen nergens wordt tentoongesteld. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Update 08/07/2014: de collectie Ghijssels wordt wellicht over een paar jaar alsnog tentoonsgesteld in het vernieuwde Museum Vleeshuis in Antwerpen

Bron beeld: www.speelklok.nl