In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de eigenaar: de eigenaar van de website;

– gebruik(en): alle denkbare handelingen;

– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

– de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer:

1) De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

2) De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

3) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

4) Het is op deze site expliciet verboden om commentaren te posten. Ook al is dit technisch mogelijk. De content van deze website kan worden besproken op andere sociale netwersites .Daartoe zijn mogelijkheden aangebracht onder elk blogbericht.

Als u nog vragen heeft over deze website kunt u die altijd stellen via de beschikbare contactinformatie op deze website.

Het Dans’ant.org Team