Aandacht en ogen tekort

Balprogramma _Societe_des_Redoutes_Gent

Soms moet je vaststellen dat je ogen tekort komt en dingen uit het oog verliest of niet tijdig opmerkt. Dat gevoel bekroop me ten minste verleden week toen ik door Tonia D’Haese van de coördinatie tentoonstelling van Stad Antwerpen werd gewezen op Simon Lateurs’ master scriptie getiteld “De Adel in het Gentse Mondaine Verenigingsleven aan het begin van de Twintigste Eeuw”

Balboekje_Societe_des_Redoutes_Gent

De studie mist volgens mij wat scherpte op vlak van vraagstelling en theoretisch kader, maar ze is goed uitgewerkt, vooral wat betreft de casestudy over de Société des Redoutes van Gent. Er blijkt dus een uniek archief te bestaan van deze Société dat zich in privéhanden bevindt en dat is natuurlijk een unieke bron om te exploiteren. Simon Lateur slaagt daarin met verve, geruggensteund door collega danshistoricus en begenadigd dansmeester, Lieven Baert van het Instituut voor Historische Danspraktijk.

Overigens sluiten zijn bevindingen goed aan bij mijn analyse van het bal in de Antwerpse Variété dat plaatsvond op 20/08/1861. Vooral de pittoreske aanvullingen over de rol van de balcommissarissen vind ik bijzonder geslaagd. Blijkbaar werden de kentekens van die heren ook hier bijgehouden. Onwaarschijnlijk!

Armband_Bal_Commissaris_Societe_des_Redoutes_Gent

Zo zie je maar: een mens is nooit te oud om bij te leren. Maar wat mij het meeste intrigeert: er bestonden dus ook zusterorganisaties van de Gentse Société des Redoutes in Antwerpen, Brussel en Brugge. Zou daar eventueel ook nog archieven van bewaard zijn gebleven? Als iemand tips heeft in dat verband, hoor ik dat natuurlijk graag. Misschien lopen er nog wel getallenteerde studenten rond die daar rond willen werken?

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Beeldgebruik: zie masterscriptie Simon Lateur pg 49 & 57. De bijschriften en beelden werden letterlijk overgenomen.