Categorie: Balboekjes en Balwaaiers

It takes two to tango

Tangobal

Een tijdje terug werd ik gecontacteerd door Saskia Van Belleghem van Danshuis De Ingang uit Gent ivm een vraag over balboekjes. Ze vroeg zich af of balboekjes zouden kunnen werken op een hedendaags tangobal. Ik antwoordde haar dat dat wel kon lukken, mits je het concept een beetje naar je hand zette. Een hedendaags tangobal is namelijk iets heel anders dan een 19de-eeuws officieel/prestige bal met balboekjes. Sociaal gesproken dan. Uiteraard dansten mensen op een bal toentertijd en dat doen ze vandaag nog steeds. Maar zo ongeveer alle andere sociale, culturele en gender parameters zijn ondertussen toch sterk veranderd. En dat betekent dat, als je het gezellig wil houden, je het idee een beetje moet aanpassen aan de nieuwe tijden. Niks mis mee. Te veel respect voor het verleden als je een hedendaags evenement wil organiseren, werkt gewoon niet. Ik kijk uit naar de foto’s.

Het resultaat van deze input, kun je al volgende zaterdag helpen waarmaken, dus kon ik deze post niet lang laten liggen. En op naar dus een heus tango-bal-masqué rond carnaval volgende keer!

Vroeger was het balboekje je uitnodiging tot een bal. In het balboekje stond de playlist van het orkest. Dansers spraken lang op voorhand af welke dans ze samen zouden dansen. Dit afspreken verliep wel via een chaperon… maar dat was vroeger!

Op 11 april 2015 wordt het gebruik van het balboekje opnieuw geïntroduceerd. Onderstaand zie je de flyer van het tangobal. Deze flyer is je uitnodiging. Het balboekje is het toegangsticket tot het bal. Je kan je balboekje bestellen door een mail te sturen naar info@de-ingang.be.

In het balboekje staat de playlist van Quinteto Astor. Er staan ook 9 tanda’s in die elk een omschrijving kregen(zie onder), net voldoende om de sfeer van elke tanda op voorhand te kunnen inschatten. Voor deze 9 tanda’s kan je nu reeds op zoek gaan naar een danspartner. Elke danser schrijft de naam van zijn/haar danspartner bij de tanda die ze elkaar beloven. De Dj zal deze tanda’s aankondigen. Voor de overige tanda’s kan je elkaar nog steeds op de gebruikelijke manier (cabeceo) uitnodigen. Het gebruik van het balboekje is dus een leuke alternatieve manier om iemand uit te nodigen. Zowel leiders als volgers mogen het initiatief nemen om een partner te vragen voor een bepaalde tanda.

Link naar de facebookevenementen vind je hier en hier

Aandacht en ogen tekort

Balprogramma _Societe_des_Redoutes_Gent

Soms moet je vaststellen dat je ogen tekort komt en dingen uit het oog verliest of niet tijdig opmerkt. Dat gevoel bekroop me ten minste verleden week toen ik door Tonia D’Haese van de coördinatie tentoonstelling van Stad Antwerpen werd gewezen op Simon Lateurs’ master scriptie getiteld “De Adel in het Gentse Mondaine Verenigingsleven aan het begin van de Twintigste Eeuw”

Balboekje_Societe_des_Redoutes_Gent

De studie mist volgens mij wat scherpte op vlak van vraagstelling en theoretisch kader, maar ze is goed uitgewerkt, vooral wat betreft de casestudy over de Société des Redoutes van Gent. Er blijkt dus een uniek archief te bestaan van deze Société dat zich in privéhanden bevindt en dat is natuurlijk een unieke bron om te exploiteren. Simon Lateur slaagt daarin met verve, geruggensteund door collega danshistoricus en begenadigd dansmeester, Lieven Baert van het Instituut voor Historische Danspraktijk.

Overigens sluiten zijn bevindingen goed aan bij mijn analyse van het bal in de Antwerpse Variété dat plaatsvond op 20/08/1861. Vooral de pittoreske aanvullingen over de rol van de balcommissarissen vind ik bijzonder geslaagd. Blijkbaar werden de kentekens van die heren ook hier bijgehouden. Onwaarschijnlijk!

Armband_Bal_Commissaris_Societe_des_Redoutes_Gent

Zo zie je maar: een mens is nooit te oud om bij te leren. Maar wat mij het meeste intrigeert: er bestonden dus ook zusterorganisaties van de Gentse Société des Redoutes in Antwerpen, Brussel en Brugge. Zou daar eventueel ook nog archieven van bewaard zijn gebleven? Als iemand tips heeft in dat verband, hoor ik dat natuurlijk graag. Misschien lopen er nog wel getallenteerde studenten rond die daar rond willen werken?

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Beeldgebruik: zie masterscriptie Simon Lateur pg 49 & 57. De bijschriften en beelden werden letterlijk overgenomen.

Dat had ik niet gedacht!

Capering

Surf je je zelf regelmatig uit de maat om alle site over dansgeschiedenis op deze aardkloot in de gaten te houden, ontsnapt die ene perfecte je dan toch niet zeker? Capering & Kickery is precies dat dus. Volgens hun eigen ‘about’ pagina:

“Welcome to Capering & Kickery, a blog for social dance historians, reconstructors, performers, social dancers, writers of historical fiction, and anyone else who wants solid, research-based information about historical social dance in Europe and America from the 15th through the early 20th centuries.”

En de uitleg over hoe de blog aan haar naam kwam is al even uitstekend. Het zou gaan over een Londens liedje dat de nieuwerwetse quadrille ca 1810 onder vuur nam:

Refrein:

Run, neighbours, run, all London is quadrilling it,
Order and Sobriety are dos-a-dos.

This is the day for toeing it and heeling it,
All are promenading it from high to low,

King Almack2 with his Star and Garter Coteries,
Never did anticipate such democratic votaries;

Courtiers and Citizens are flirting with Terpsichore,
The town’s an ampitheatre for capering & kickery.
 
Nou breekt mijn klomp. Een zielsgenoot gevonden. Dringend even mailen me dunkt.