Hier vind je links terug naar bevriende organisaties. Ga ook eens kijken wat zij te vertellen hebben!

In België:

Museum Vleeshuis
Het ultieme muziekmuseum als je in dans geïnteresseerd bent

Staf Vos’ blog
Staf Vos’website over dansgeschiedenis in het Nederlands

3D Theaters
Antwerpse historische theaters van Sketchup Pro specialist en historicus Timothy De Paepe

Retroscoop

Site over allerlei retro – geschiedenissen, met veel aandacht voor de entertainment-cultuur van na WO II.

Historical Dance
Lieven Baert’s website. De historische dansmeester zelve

La Machine à Recoudre le Temps
De meester kleermaker van het historische danskostuum.

Agir XIX
Groepering van historische dansgroepen

Resonant vzw
Expertisecentrum voor muzikaal erfgoed

www.danspunt.be
Steunpunt voor amateurdans in Vlaanderen

Muziekmozaiek
Steunpunt voor folk- en jazzmuzikanten in Vlaanderen

LECA vzw
Expertisecentrum voor cultuur van alledag

Tapis Plein
Expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen

Heemkunde Vlaanderen
Ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

I.V.V.
Instituut voor Vlaamse Volkskunst

In het buitenland:

Belgische Opera Archieven Online
Initiatief van David. A. Day, bibliothecaris van Bringham Young University, Utah
Zeer rijke bron voor wie met Balletgeschiedenis bezig is.

Capering & Kickery
Amerikaanse blog over dansgeschiedenis

An American Ballroom Companion
Een van de rijkste online bronnen over dansgeschiedenis die ik ken.

ENG:

This are our friends on the world wide web. Please take a look at their site!

In Belgium:

Museum Vleeshuis
The ultimate music museum if you are interested in dance history

Staf Vos’ blog
Blog about dance history in Dutch

3D Theaters
Historical theaters from the Antwerp past, based on designs of Sketchup Pro specialist en historian Timothy De Paepe

Historical Dance
Lieven Baert’s website. De historical dancing master per excellence.

La Machine à Recoudre le Temps
Our historical costume maker

Agir XIX
French association of historical dancing groups

Resonant vzw
Flemish center for musical archives

www.danspunt.be
Flemish association for non-professional dancers

Muziekmozaiek
Flemisch association for folk- and jazz musicians

LECA vzw
Flemish center for the culture of daily life.

Tapis Plein
Flemish center for intangible heritage

Heemkunde Vlaanderen
Flemisch association of historical societies.

I.V.V.
Instituut voor Vlaamse Volkskunst

Abroad:

Belgian Opera Archives Online
Initiative of David. A. Day, librarian of Bringham Young University, Utah
Rich source for those busy with ballet history

Capering & Kickery
American blog on dance history

An American Ballroom Companion
One of the richest online sources for dance history I know.