Terugblikken naar 2013 / Vooruitblikken naar 2014.

AKG_Opernball

Mensen die deze blog volgen, zullen hebben gemerkt dat het afgelopen jaar vrij druk was. Om te beginnen lanceerde ik begin 2013 de nieuwe wordpress versie van de blog. De oude blogger was niet langer wat ik zocht.  Bovendien stelde zich het probleem van de meertaligheid waar ik toch al langer over nadacht. Het onderwerp waarmee ik me onledig hou, is nu eenmaal vrij internationaal van aard, ook al is de invulling ervan soms lokaal. Ik vond het derhalve jammer om de verzamelde kennis die zich op deze blog bevindt, niet te kunnen delen met mensen die het Nederlands niet machtig zijn. Tenslotte wilde ik met de vzw ook zoiets als een nieuwsbrief kunnen verzorgen en ook dat bleek in blogger niet zo simpel.

Beroepshalve wist ik ondertussen dat met wordpress ik vrijwel zeker over het geschikte platform zou beschikken om die doelstellingen gezamelijk te realiseren. Niet dat het allemaal rozengeur en maneschijn was. WordPress is met name veel hacker gevoelig dan andere platformen zoals ik een aantal keren mocht vaststellen. Het verplichtte me om enkele maatregelen te nemen om hen buiten te houden, maar voorlopig heb ik geen last meer van spam als van pogingen tot inbraak.

Maar leverde de inspanningen ook wat op? Als je het puur cijfermatig (met dank aan google analytics) bekijkt zeker wel:

2012 2013
Unieke bezoekers: 1804 2057
Trouwe bezoekers 14% 20%
Tijd per bezoek 00:01:04 00:01:10
Aantal bezochte pagina’s 1,72 2,13

Je kunt er over discussiëren of dat een spectaculaire stijging kan worden genoemd, maar voor mij is de sop de kool meer dan waard. Het blijft tenslotten een uitermate “niche” blog die ik hier onderhoud. Meer verwacht ik niet. En hoe dan ook: hoeveel mensen zouden anders ooit iets zinnigs over dansgeschiedenis lezen? Ik durf er trouwens mijn kop op verwedden: mijn wetenschappelijke artikels zijn sowieso minder populair.

Wat het aantal posts betreft, ging het er ook wat op vooruit: 37 posts dit jaar tegenover een gemiddelde van 26 in de vorige jaren, waarvan ik er ook nog eens 20 vertaalde naar het Engels. Niet elke post is namelijk interessant voor het internationale publiek. Wanneer ik het bijvoorbeeld had over mijn e-boek, vertaalde ik de posts daarover niet. Het had mijn inziens weinig zin om een Nederlandstalig boek aan te prijzen in een andere taal.

Nu, wat betreft dat boek: dat werd maar eventjes 147  keer van Smashwords gedownload. Wat voor een essai toch ook niet slecht is. Het goede nieuws is trouwens, dat ik hoop om binnenkort het tweede deel van de drie voorziene essaies online te kunnen zwieren. Wat me meteen brengt bij de toekomstverwachtingen.

Om te beginnen wil ik het komende jaar toch wel een grondige opkuis van de oude blog. De oude berichten zijn zeker nog de moeite, alleen zien ze er niet echt uit. Bij de import loopt vaak vanalles mis, zoals het overzetten van ‘oude’ opmaakstijlen. Eén van de zaken die ik graag wil rechtzetten, wat de uniformiteit toch wel ten goed zal komen. Daarnaast blijft het plan overeind om ook af en toe oudere posts te vertalen naar het Engels. Het internationale verhaal blijft me boeien en ik krijg er ook meer en meer reakties op. Dus…

Een ander plan dat ik zeker verder wil uitwerken is de Leuvense danswandeling. Einddoel blijft om er een soort wandel – app over de fuifcultuur in Leuven van te maken. Dat kan ik natuurlijk niet alleen, vandaar de samenwerking met Erfgoedcel Leuven en andere Leuvense stadsdiensten zoals 30 cc. Maar aangezien dit soort trajecten nooit goed te voorspellen zijn, wil ik zeker niet vooruitlopen op de feiten.

Tenslotte kan ik nu nog aankondigen dat dit jaar cruciaal wordt voor mijn doctoraatsonderzoek. Ik ga in april naar Bath (U.K.) waar de Biannual Early Dance Circle Conference plaatvindt. Wat in het voorjaar wellicht nog enkele bezoeken aan Parijse archieven noodzakelijk zal maken. U zal het allemaal hier kunnen volgen op deze blog. Veel leesplezier!

Bron beeld: http://alizeelifestyle.com